Ціль – формування системи знань щодо комплексного дослідження зміни та розвитку економічних явищ і процесів та практичних навичок виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів для забезпечення  цільового управління ними.

Завдання: формування знань щодо предмету, об’єкту і завдань економічного аналізу, його видів та інформаційного забезпечення; оволодіння загальними методами і методичними прийомами економічного аналізу; опанування методиками фінансового аналізу; набуття вмінь аналізу майна (капіталу) підприємства, його ліквідності і платоспроможності, фінансової стійкості і ділової активності; набуття навичок аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, діагностики ймовірності його банкрутства; набуття вмінь загального оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства; оволодіння методиками управлінського аналізу; набуття навичок діагностики виробництва і реалізації продукції підприємства, використання його економічних ресурсів і витратності діяльності; формування навичок виявлення резервів діяльності підприємства та визначення умов їх використання.

Ціль – формування системи знань базових знань з методології бізнес-планування і практичних навичок щодо розробки та експертизи бізнес-плану підприємства.

Завдання: формування знань щодо сутності бізнес-планування, його цілей, інформаційного забезпечення, основних стадій і логіки розробки; оволодіння методичними підходами до розробки окремих розділів бізнес-плану; формування навичок обґрунтування бізнес-плану; набуття вмінь проведення презентації та аудиту бізнес-плану.